Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer heeft als doel dat in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie hebben. De bussen worden elektrisch aangedreven, waardoor de energie efficiënt wordt gebruikt en geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. Voor de energie die wordt benut om de elektrische aandrijving te ‘voeden’ kunnen duurzame energiebronnen worden aangewend.

Zero Emissie Busvervoer draagt daarmee bij aan het realiseren van de ’20-20-14’-doelstelling van het Kabinet: 20% meer energie-efficiency en 14% minder emissies in het jaar 2020. Een belangrijk uitgangspunt voor zero emissie busvervoer is dat de totale kosten (Total Cost of Ownership) in de situatie met zero-emissiebussen niet hoger zijn dan in de situatie met bussen met Euro5-normering.