Van de voorzitter

Marijke van HaarenDecember is de tijd van terugblikken en vooruitkijken. Rond het thema groen en betaalbaar openbaar busvervoer, waarvoor de Stichting Zero Emissie Busvervoer zich inzet, is er in 2011 veel bereikt en staat er voor 2012 en de jaren daarna veel te gebeuren. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de resultaten die de Stichting, de Stuurgroep en de betrokkenen in de regio’s het afgelopen jaar hebben neergezet en hoe we hierop in het nieuwe jaar voortbouwen. Eén van de zaken waarvoor ik mij zelf zal inzetten, is het verder versterken van de verbindingen tussen Zero Emissie Busvervoer en aanpalende initiatieven.

Met ingang van 1 december 2011 vervul ik, naast het voorzitterschap van de Stichting Zero Emissie Busvervoer, ook de rol van voorzitter van de Taskforce Elektrisch Rijden. Ik zie ernaar om samen met u de kring van direct betrokkenen bij Zero Emissie Busvervoer te vergroten en de realisatie van groen en duurzaam openbaar busvervoer mogelijk te maken.

Graag wens ik u gelukkige Kerstdagen en een groen 2012.

Marijke van Haaren

Voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer