Stuurgroep uitgebreid

Op 7 juli, 21 september en 8 december zijn de Stuurgroepleden bijeen gekomen. Sinds de oprichtingsvergadering op 7 juli is de Stuurgroep verder uitgebreid. De Stuurgroep bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van vijftien organisaties.

Overheden, vervoerders, kennisinstellingen, producenten, financiële instellingen en belangenorganisaties hebben via hun ‘koepels’ zitting in de Stuurgroep. In de Stuurgroep zijn in 2011 afspraken gemaakt over onder meer het doel, de aanpak en de organisatiestructuur van Zero Emissie Busvervoer. In de vergadering van 8 december is gesproken over de begroting voor 2012 en de TCO-board. TCO staat voor Total Cost of Ownership en is een methode om de totale kosten van zero emissie busvervoer inzichtelijk te maken. In 2012 komt de Stuurgroep bijeen in mei, september en december.