Eerste investeringprogrammas staan in de steigers

In 2011 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor concrete projecten in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Deze projecten vormen het zichtbare bewijs dat zero emissie busvervoer mogelijk is én leveren belangrijke informatie op voor de berekeningen en afwegingen rond de TCO (Total Cost of Ownership).

In de provincie Limburg zullen, binnen de bestaande vervoersconcessie, twee zero-emissiebussen worden ingezet op lijn 4 in de gemeente Maastricht. In de provincie Noord-Brabant vindt opschaling plaats van de vijf bestaande zero-emissie bussen naar twintig bussen. Deze bussen worden ingezet in de B5-steden. Om dit te realiseren wordt zero emissie als functionele specificatie opgenomen in de uitvraag voor de aanbesteding van de vervoersconcessie. In 2012 zullen ook in andere regio’s investeringsprogramma’s worden opgezet.