Aanvraag bijdrage uit ELENA-fonds ingediend

De Stichting heeft samen met de regionale partners Limburg en Noord-Brabant in december een aanvraag ingediend bij de Europese Investeringsbank (EIB) voor een bijdrage uit het ELENA-fonds. ELENA staat voor European Local ENergy Assistance. Bij de voorbereiding van deze aanvraag is nauw overleg geweest met de EIB. Na toekenning worden de gelden benut voor het versnellen van investeringen op het gebied van energie-efficiency en duurzame energie in het openbaar busvervoer in Nederland.