Stefan Hulman, directeur 9292, treedt toe tot bestuur van de Stichting Zero Emissie Busvervoer

Amersfoort, juli 2012 - Sinds haar oprichting op 22 juli 2011, ijvert de Stichting ZEB voor de transitie naar Zero Emissie Busvervoer voor alle 5000 OV bussen in Nederland. Zij ziet hiertoe de mogelijkheid om dit bij het huidig Publiek financieringsniveau te doen voor het OV. Als middel daartoe organiseert zij een transparant besluitvormingsmodel voor vernieuwing van de concessies in het OV door middel van een zogenaamd Total Cost of Ownership simulatie model. De stichting organiseert voor deze innovatie, de randvoorwaardelijke transparante publiek private samenwerking.

Stefan Hulman, geeft als reactie aan: ”In mijn hele carrière in het openbaar bestuur en openbaar vervoer, is voor mij de grootste drijfveer om voor de reiziger goed georganiseerde samenwerking in het Openbaar Vervoer te realiseren. Goed betaalbaar en Duurzaam OV daar ga ik voor. Dit is ook de motivatie van de Stichting waarbij de reiziger en de belastingbetaler centraal staan, de innovatie die de Stichting voorstaat verstevigt het samenwerkingsmodel in de sector tussen Opdrachtgever en Vervoerbedrijf. Door de vernieuwing in concessieverlening ontstaat de mogelijkheid voor duurzame investeringen vanuit de private sector, binnen publieke kaders”

Marijke van Haaren reageert vanuit haar rol als Voorzitter van de Stichting verheugd op de toetreding. ”Ik ben blij met de toetreding van Stefan Hulman tot de Stichting Zero Emissie Busvervoer. Ik ken hem als een zeer ervaren en gedreven bestuurder in de OV wereld, zijn kennis en ervaring kunnen wij zeer goed gebruiken voor onze doelstelling.”, aldus Marijke van Haaren.