Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’

Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’

15 maart 2013, 09.30 uur – 17.00 uur, Hotel Breukelen in Breukelen

Deze dag wordt verzorgd door de Stichting Zero Emissie Busvervoer

Nationaal Congres Openbaar Vervoer

13, 14, 15 maart 2013, Hotel Breukelen in Breukelen

 

 

Geachte lezer,

Op vrijdag 15 maart a.s. verzorgt de Stichting Zero Emissie Busvervoer de Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’.

Met deze Masterclass wil de Stichting Zero Emissie Busvervoer u de weg wijzen naar publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer door transitie in de hele keten. De bussen die hiervoor worden ingezet, worden elektrisch aangedreven; energie efficiënt en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de energie die wordt benut om de elektrische aandrijving te ‘voeden’ kunnen duurzame energiebronnen worden gebruikt.

De dagvoorzitter Bruno Bruins en sprekers als Patrick van der Broeck en Paulien Herder zullen u in de ochtend kaderschetsend meenemen door het landschap van Zero Emissie Busvervoer.

In de middag is er na korte introducties langs de ‘transitieroute’ de gelegenheid om actief van gedachten te wisselen met Willem van der Leegte (VDLgroep), Petrouschka Werther (Ministerie I & M), Stan Basten en Carlijn Jonckman (Ministerie van Financiën) en Bregje Korthals Altes (De Brauw).

Samen met  u willen wij aan het eind van de Masterclas ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’ antwoord kunnen geven op de vragen: Wat komt erbij kijken en wie zijn je partners?

U kunt zich aanmelden voor de Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’ via: http://www.sbo.nl/milieu-ro/nationaal-congres-openbaar-vervoer/#Programma

Ik kijk uit naar uw aanwezigheid bij de Masterclass.

Met vriendelijke groet,

 

Marijke van Haaren

Voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emisse Busvervoer is hét platform voor iedereen die wil bereiken dat in 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie zijn, op basis van het publieke financieringsniveau van nu. Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. De Stichting bevordert en versterkt samenwerking tussen deze partijen.

 

Nederland is in transitie. Er breken nieuwe tijden aan die mogelijkheden bieden en waarin het OV als vliegwiel kan fungeren. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen bij het afsluiten van de Green Deal met de Stichting Zero Emissie Busvervoer: “In een dicht bevolkt land als het onze is het van belang dat ons land leefbaar en aantrekkelijk blijft. We moeten dus kiezen voor duurzamen mobiliteit.”