Reminder - registratie workshop ‘Hoe realiseer je transitie naar Zero Emissie Busvervoer’

ecomobiel

8 & 9 oktober 2013, AHOY Rotterdam

 

Registreer u nu voor:

9 oktober 2013, 13.45 uur – 14.15 uur, Beursvloer ecomobiel, AHOY Rotterdam

Workshop ‘Hoe realiseer je transitie naar Zero Emissie Busvervoer’

Deze workshop wordt verzorgd door de Stichting Zero Emissie Busvervoer

                                       

Geachte lezer,

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer door transitie in de hele keten. De bussen worden elektrisch aangedreven; energie efficiënt en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de energie die wordt benut om de elektrische aandrijving te ‘voeden’ kunnen duurzame energiebronnen worden ingezet. De Stichting is hét platform voor iedereen die wil bereiken dat in 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie zijn, op basis van het publieke financieringsniveau van nu.

De workshop, die Ellen Lastdrager (General Program Director van de Stichting Zero Emissie Busvervoer en Senior Partner bij TwynstraGudde) samen met Stefan Hulman (Secretaris het Bestuur van de Stichting Zero Emissie Busvervoer en Algemeen Directeur bij de REISinformatiegroep 9292) tijdens ecomobiel op woensdag 9 oktober a.s. in AHOY Rotterdam zal verzorgen, biedt u de gelegenheid om van gedachten te wisselen met opdrachtgevers, bestuurders en beleidsambtenaren of portefeuillehouders en vervoerders, maar ook met aanbieders van voertuigen, infrastructuur en energie.

De Stichting Zero Emissie Busvervoer deelt graag haar kennis en ervaringen over de vragen:

  • Is het hanteren van een nieuw model waarin transitie van conventionele brandstoffen naar zero emissie bij de huidige budgetkrapte wel realistisch?
  • Is het mogelijk om de uitkomsten van de huidige pilots over de volledige omvang van de markt uit te rollen?
  • Hoe levert de Stichting Zero Emissie Busvervoer een bijdrage aan de reductie doelstellingen in het SER Energieakkoord?

 

De workshop ‘Hoe realiseer je transitie naar Zero Emissie Busvervoer’ is gratis toegankelijk als u zich registreert voor uw beursbezoek via www.ecomobiel.nl met de persoonlijke registratiecode MDP000010THI van de Stichting Zero Emissie Busvervoer.

 

U bent van harte welkom om 13.45 uur bij de workshop op de Beursvloer. Meer informatie vindt u hier in PDF.

Met vriendelijke groet,

Marijke van Haaren

Voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer

Meer informatie over ecomobiel kunt u vinden op: www.ecomobiel.nl. Registreren voor de workshop kunt u via: https://registration.n200.com/survey/0sbxw3uaj61gs/register?actioncode=MDP000010THI

Nederland is in transitie. Er breken nieuwe tijden aan die mogelijkheden bieden en waarin het OV als vliegwiel kan fungeren. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen bij het afsluiten van de Green Deal met de Stichting Zero Emissie Busvervoer: “In een dichtbevolkt land als het onze is het van belang dat ons land leefbaar en aantrekkelijk blijft. We moeten dus kiezen voor duurzame mobiliteit.”

Stichting Zero Emissie Busvervoer is mede-ondertekenaar van het SER Energieakkoord.