Samenwerking P2 en Stichting Zero Emissie Busvervoer beëindigd

Op 1 juni 2013 zijn de Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) en P2 een samenwerkingsverband aangegaan voor de realisatie van het ELENA-programma. Na een Europese aanbesteding is door P2 invullingen gegeven aan de taken van de Technical Program Director bij SZEB. Dit in nauwe samenwerking met de General Program Director en het ELENA project-team van SZEB. Recent is tussen P2 en SZEB een eerste kwartaalevaluatie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de uitvoering van de taken en de beoogde samenwerking binnen het ELENA-programma niet hebben gebracht wat beide partijen hiervan verwachten.

Om die reden is, in goed overleg, besloten om de samenwerking tussen SZEB en P2 te beëindigen. De taken van de Technical Program Director zullen voorlopig worden opgevangen door de General Program Director en de leden van het SZEB-team. Het Bestuur van de Stichting is begonnen adequate vervanging te organiseren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Stichting Zero Emissie Busvervoer: 033 4677615