Reserveer de datum: 28 maart 2014 Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’

Nationaal Congres Openbaar Vervoer 27 en 28 maart 2014

Reserveer de datum:

'Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk'

28 maart 2014, 10.00 uur – 16.00 uur, Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort

Geachte Lezer,

De Stichting Zero Emissie Busvervoer heeft als doel dat uiterlijk in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland geen schadelijke stoffen meer uitstoten. De bussen worden elektrisch aangedreven. Voor de efficiënte 'voeding' hiervan kunnen duurzame energiebronnen worden gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt is dat de totale kosten in de situatie met zero-emissiebussen niet hoger zijn dan in de situatie met bussen met Euro5-normering. Dit gebeurt aan de hand van de door de Stichting Zero Emissie Busvervoer ontwikkelde TCO (Total Cost of Ownership)-structuur. Het blijkt nodig om bestaande belemmeringen op organisatorisch, bestuurlijk en technisch gebied aan te pakken. Dat kan alleen als alle partijen in de keten samenwerken: vervoerders, producenten, overheden, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

De Stichting stimuleert inmiddels ruim anderhalf jaar de transitie naar zero emissie busvervoer en deelt graag haar ervaringen in de Masterclass: ‘Transitie naar Zero Emissie in de praktijk’. Wat is nodig om Zero Emissie Busvervoer te realiseren? Aan de hand van praktijkvoorbeelden over publiek-private samenwerking komen de kansen en de problemen aan de orde.

In het ochtend gedeelte van de Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’ zal er worden ingegaan op de technische, financiële en juridische veranderingen die nodig zijn aan de hand van praktijk cases. Praktische vragen zoals: ‘Hoe regel je zero emissie busvervoer’ en ‘Hoe pas je zero emissie busvervoer in de nieuwe concessie’ of ‘Hoe organiseer je samenwerking van nieuwe partners in een consortium’ zullen in de Masterclass besproken worden.

In het middag gedeelte kan de kennis die in de ochtend is opgedaan, in de praktijk worden gebracht in het ‘TCO-spel’. Door het spelen van dit spel kan kennisgemaakt worden met de door de Stichting ontwikkelde TCO-structuur, waarmee vragen en dilemma’s, die spelen bij de transitie naar zero emissie busvervoer, inzichtelijk worden gemaakt.

In maart 2013 verzorgde de Stichting Zero Emissie Busvervoer binnen het OV-congres ook een Masterclass. Tijdens deze Masterclass, ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer’, kon de deelnemer van gedachten wisselen met opdrachtgevers, bestuurders en beleidsambtenaren of portefeuillehouders en vervoerders, maar ook met aanbieders van voertuigen, infrastructuur en energie.

Ik kijk uit naar uw aanwezigheid bij de Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’.

Met vriendelijke groet,

Marijke van Haaren

Voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer

Meer informatie over het Nationaal Congres Openbaar Vervoer en over hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de website van SBO.