Programma Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’ bekend

Nationaal Congres Openbaar Vervoer

27 en 28 maart 2014, Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort

 

Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’

28 maart 2014, 10.00 uur – 16.00 uur, Regardz Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort

Deze dag wordt verzorgd door de Stichting Zero Emissie Busvervoer


 Programma

De Stichting Zero Emissie Busvervoer stimuleert al ruim anderhalf jaar de transitie naar emissievrij busvervoer en deelt graag haar ervaringen in de Masterclass: ‘Transitie naar Zero Emissie in de praktijk’. Wat is nodig om zero emissie busvervoer te realiseren? Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de pilots van de Stichting komen kansen en problemen van de publiek-private samenwerking aan de orde.

In het ochtendprogramma van de Masterclass ‘Transitie naar Zero Emissie Busvervoer in de praktijk’ wordt ingegaan op de technische, financiële en juridische veranderingen die nodig zijn voor een transitie. Praktische vragen zoals: ‘Hoe regel je zero emissie busvervoer?’, ‘Hoe past zero emissie busvervoer in een nieuwe concessie?’ en ‘Hoe organiseer je samenwerking van nieuwe partners in een consortium?’ zullen in de Masterclass worden besproken.

 

Ontvangst vanaf 9.30 uur

10.00 uur: Welkom door de dagvoorzitter ochtendprogramma: Bruno Bruins, Voorzitter Raad van Bestuur UWV

10.10 uur: Inleiding, Ellen Lastdrager, General Program Director Stichting Zero Emissie Busvervoer

10.20 uur: Juul van Hout, Directeur Regio Zuid & Oost Conexxion (Pilot Gelderland, A, B, C)

10.40 uur: Karin Horck, Manager Openbaar Vervoer Provincie Brabant (Pilot Brabant A, B, C)


11.00 uur: Koffiepauze


11.30 uur: Alexander Hablé, Transitiemanager Ministerie van Infrastructuur en Milieu (A)

11.50 uur: Bert De Colvenaer, Executive Director, FuelCellandHydrogen Joint Undertaking (B)

12.10 uur: Petra Heemskerk, Advocaat CMS Derks Star Busmann (C)


12.30 uur: Lunch


A. Technisch: Emissievrij busvervoer vraagt om een efficiënte aandrijflijn zónder uitstoot van schadelijke stoffen vanaf de bus. Op grond van bestaande kennis en ervaringen lijkt een elektrische aandrijflijn het meest energie-efficiënt. Daarbij bestaan meerdere mogelijkheden voor de uiteindelijke energiebron (waterstof, windenergie, aardgas of anders).

B. Financieel: Een andere manier van energievoorziening vraagt om investeringen binnen en buiten de bus. Het materiaal van de bus zelf moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij mogelijke investeringen ‘buiten’ de bus kan worden gedacht aan accuwisselstations, snellaad-voorzieningen en ‘smart grids’. Om deze forse investeringen rendabel te kunnen doen, zijn een passende omvang van de investeringen (schaalvoordelen) en een passende afschrijvingstermijn van belang. Randvoorwaarde is dat de totale kosten niet toenemen (totalcost of ownership). Dit vraagt om een ander wijze van financieren dan nu gebeurt in het busvervoer.

C. Juridisch: Deze andere manier van financieren van materieel en energiecomponent moet mogelijk zijn binnen het stelsel van vervoersconcessies. Een vervoersconcessie is een vergunning, verleend door de overheid, om in een bepaald gebied het openbaar vervoer te mogen verzorgen. Bovendien moet per regio maatwerk kunnen worden geleverd. Dit vraagt om onderzoek naar de inrichting van concessies. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven bereid te zijn hierin te participeren.


In het middag programma kan de kennis die in de ochtend is opgedaan in praktijk worden gebracht bij het ‘TCO-spel’. TCO staat voor total cost of ownership. Door het spelen van dit spel wordt kennisgemaakt met de door de Stichting ontwikkelde TCO-structuur en worden dilemma’s die spelen bij de transitie naar zero emissie busvervoer inzichtelijk gemaakt.


13.30 uur: Middagprogramma
Start middagprogramma onder voorzitterschapschap van Marijke van Haaren, Voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer

13.35 uur: Demonstratie van de TCO-simulator als hulpmiddel in de transitie, Pieter Tanja, Technisch Programma Directeur Stichting Zero Emissie Busvervoer

13.45 uur: Gebruikers van de TCO-simulator aan het woord, Tweegesprek tussen Will Bierens, Hoofd inkoop Veolia Transport en Ellen Lastdrager

14.00 uur: Praktische inleiding TCO-spel, Pieter Tanja 

14.10 uur – 15.30 uur: TCO-spel (theepauze tijdens TCO-spel) De groep wordt ingedeeld in subgroepen die onder leiding van een spelleider het TCO-spel spelen

15.30 uur: Terugkoppeling van het TCO-spel/discussie onder leiding van Pieter Tanja

15.50 uur: Afsluiting door de voorzitter van het middagprogramma


16.00 uur: Einde programma