Ellen Lastdrager: 'Duurzaam innoveren door samenwerking'

Ook in de provincie Limburg en Gelderland worden praktijkproeven met schone bussen opgezet met de hulp van Stichting Zero Emissie Busvervoer aldus Ellen Lastdrager, programmamanager van de stichting Zero Emissie Busvervoer.

Lastdrager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiekprivate samenwerking om Nederland schoner te maken

De samenwerking tussen de stichting, provincies en andere partijen begint haar vruchten af te werpen. Na Limburg en Noord-Brabant is er in Gelderland een pilot gestart en in de provincies Groningen en Friesland worden gesprekken gevoerd. Lastdrager licht een tipje van de sluier op: “Zo worden er in het Noorden van het land gesprekken gevoerd om een nieuwe pilot rondom Groningen Eelde Airport te realiseren. Met Friesland werken we aan samenwerking voor duurzame energieopwekking in de regio”. De pilots gaan over publiekprivate samenwerking waarin de provincie een nieuwe initiatieven steunt door als partner op te treden. De rol van de stichting is het managen van deze samenwerkingsverbanden.

Leren en innoveren

Onderling vindt veel kennisuitwisseling plaats. Zo leren provincies van elkaar, bijvoorbeeld in duurzame innovatieontwikkeling. Omdat provincie Gelderland een oplossing zocht specifiek voor streekvervoer hebben ze sterk ingezet op waterstof en brandstofceltechnologie. Deze brandstofcellen werken als een accu, maar kunnen zichzelf herladen door toevoer van waterstof. “Waar elektrische bussen zeer geschikt zijn voor stadsvervoer waar relatief minder kilometers gemaakt worden, is brandstofceltechnologie voor streekvervoer interessant omdat de batterij zichzelf steeds oplaadt”, licht Lastdrager toe. Gelderland werkt hierin samen met het samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) in Noord-Brabant. Inmiddels is er een breed samenwerkingsverband tussen de provincies en het Ministerie van I&M, Ministerie van Financiën, Ministerie van EZ, maar ook de maakindustrie. De voortgang loopt voorspoedig en de stichting, provincies en andere partners zijn hard op weg om de doelstellingen van de Green Deal Zero Emissie Busvervoer te behalen.