Waterstofbussen in het OV

Het Kabinet heeft de ambitie uitgesproken om in internationaal verband in 2050 te komen tot een volledig duurzame energievoorziening. Tegen die achtergrond is op initiatief van de SER in september 2013 het energieakkoord voor duurzame groei tot stand te komen, dat aan die ambitie een basis geeft voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Mobiliteit en transport maakt daar deel van uit. Rijden op waterstof is één van de wegen naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan een belangrijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen …

Klik hier om verder te lezen