Intentieverklaring VDL en e-Traction

Op 20 augustus jl. hebben de heer van der Leegte, President -Directeur VDL Group en de heer De Neef, CEO e-Traction Europe B.V. een Intentieovereenkomst getekend die gericht is op het indienen van een projectvoorstel voor de subsidiering van de inzet van identieke bussen op waterstof.

Het Kabinet heeft de ambitie uitgesproken om in internationaal verband in 2050 te komen tot een volledig duurzame energievoorziening. Mobiliteit en Transport maakt daar deel van uit. Rijden op waterstof is één van de wegen naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energie- en klimaat doelstellingen.

Rijden op waterstof is in het stadium gekomen van voorbereiding op marktintroductie. Niet zozeer de beproeving van de technologie staat nu centraal, als wel het opschalen van de productie en de daarmee gepaard gaande prijsverlaging. Daarnaast speelt bij rijden op waterstof innovatie in het OV een belangrijke rol. De bus is een uitstekende plek om deze ambities publiek gestalte te geven.

VDL en e-Traction hebben daarom een intentieovereenkomst getekend in de aanloop naar het opstellen van een projectvoorstel om samen twee bussen te leveren voor het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. VDL en e-Traction richten zich op de samenwerking met als gevolg een directe stimulans voor de werkgelegenheid in Gelderland.