Workshop: Waterstof en elektrische aandrijving, de combi voor Zero Emissie-bussen

Dinsdag 7 oktober 2014, 16.15 tot 16.45 uur, Beursvloer 

Deze workshop wordt verzorgd door de Stichting Zero Emissie Busvervoer i.s.m. het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer door transitie in de hele keten. De bussen worden elektrisch aangedreven; energie efficiënt en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de energie die wordt benut om de elektrische aandrijving te ‘voeden’ kunnen duurzame energiebronnen worden ingezet.

De Stichting is hét platform voor iedereen die wil bereiken dat in 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie zijn, op basis van het publieke financieringsniveau van nu. Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. De Stichting bevordert en versterkt samenwerking tussen deze partijen. Op dit moment wordt er ervaring opgedaan in pilots in Brabant, Limburg en inmiddels vijf andere provincies. 

  • Is het hanteren van een nieuw model waarin transitie van conventionele brandstoffen naar zero emissie bij de huidige budgetkrapte wel realistisch?
  • Is het mogelijk om de uitkomsten van de huidige pilots over de volledige omvang van de markt uit te rollen?
  • Hoe levert de Stichting Zero Emissie Busvervoer een bijdrage aan de reductie doelstellingen in het SER Energie akkoord?

Sprekers:
De heer A. Hablé (transitiemanager ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Mevrouw E.P. Lastdrager – van der Woude (directeur Stichting Zero Emissie Busvervoer)

Deze workshop vindt plaats tijdens Ecomobiel, die op 7 & 8 oktober 2014 gehouden wordt in de AHOY Rotterdam.