Werkgelegenheid in elektrisch vervoer sinds 2008 ruim vervijfvoudigd

De werkgelegenheid in elektrisch vervoer is sinds 2008 ruim vervijfvoudigd. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Verzilvering verdienpotentieel Elektrisch Vervoer in Nederland’, over de economische ontwikkelingen rond elektronisch vervoer tot 2014. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In 2008 waren er nog 300 banen in elektrisch vervoer, in 2013 maar liefst 1600. Een ruime vervijfvoudiging dus. De banen zijn onder andere ontstaan in de laadinfrastructuur, de aandrijftechniek, de ontwikkeling van maatwerkvoertuigen (zoals bussen en light electric vehicles) en de ontwikkeling van speciale software.

Omzet ruim zes keer zo groot

De omzet in elektrisch vervoer groeide van 60 miljoen euro in 2008 naar 380 miljoen euro in 2013. De bruto toegevoegde waarde was 20 miljoen euro in 2008 en 120 miljoen euro in 2014.

Verdubbeling verwacht

De werkgelegenheid, omzet en export verdubbelen de komende vier jaar, verwachten leden van Vereniging DOET. In Nederland rijden inmiddels zo’n 40.000 elektrische auto’s. Daarmee is Nederland samen met Noorwegen koploper in Europa.

Kansen worden concreet

Uit het rapport blijkt ook dat er meer grotere bedrijven en partijen als branche- en netwerkverenigingen betrokken zijn bij elektrisch vervoer. De markt pakt het dus goed op en kansen worden concreet. Dit duidt erop dat de innovatie ‘elektrisch vervoer’ langzaam maar zeker uitgroeit tot een volwassen systeem.

Bijdrage aan Groene Groei

RVO.nl voert Elektrisch rijden uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Elektrisch rijden moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert, de luchtkwaliteit verbetert en we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Elektrisch vervoer draagt bij aan de doelstellingen voor Groene Groei.

 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl