Werkconferentie ‘Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer’, 12 februari jl. in Amersfoort

Op 12 februari jl. vond in het hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort de werkconferentie 'Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer' plaats.

De Stichting Zero Emissie Busvervoer is in de afgelopen jaren zeer succesvol geweest als katalysator voor de transitie naar Zero Emissie Busvervoer.

Enkele honderden zero emissie bussen zijn in de afgelopen maanden in concessies gecontracteerd,  de eerste zero emissie bussen rijden inmiddels in de reguliere dienstuitvoering.  De Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer die de Stichting in oktober 2012 samen met de Rijksoverheid heeft afgesloten en de Europese subsidie uit de ELENA-regeling hebben die successen mogelijk gemaakt.

De markt is nu aan zet. De Stichting draagt de resultaten van haar inspanningen, waaronder het door de Stichting ontwikkelde Total Cost of Ownership model, in de komende periode over aan de partijen in de keten en aan bestaande kennis-organisaties zoals kennisplatform CROW.

Het delen van actuele kennis en de toepassing daarvan bij het bepalen van de voor iedere situatie optimale ‘maatschappelijke TCO’  is nu een volgende cruciale stap voor een snelle uitrol.  Het ‘steeds weer opnieuw uitvinden van het wiel’ wordt zo vermeden.  De Rijksoverheid verbindt aan ondersteuning van nieuwe techniekontwikkeling reeds de voorwaarde van kennisdeling.

De Stichting Zero Emissie Busvervoer, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het InterProvinciaal Overleg willen daarvoor op korte termijn een centrale en neutrale plaats inrichten, waar actuele kennis en het TCO-model van de Stichting samen beschikbaar komen.

Als potentiële toekomstige gebruiker vroegen wij u vragen mee te denken over de inrichting van deze centrale plaats, zodat een zo groot mogelijk draagvlak wordt bereikt.

Vragen die in de Werkconferentie aan de orde kwamen:

•         Wat zijn de voorwaarden voor het delen van informatie?

•         Hoe wilt u de informatie gebruiken?

•         Aan welke ondersteunende diensten heeft u behoefte?

•         Aan welke voorwaarden moeten deze voldoen?

•         Hoe wilt u zelf betrokken zijn?

Door inbreng van uw visie kon u een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige uitrol van zero emissie busvervoer.

Aansluitend op de conferentie was er gelegenheid voor deelname aan een demo van het TCO-model.

 

Hieronder treft u de factsheets:

 Factsheet Bestuursakkoord   Factsheet TCO-model SZEB   Factsheet Informatie SZEB

 In het programma treft u de presentatie bij de betreffende spreker:

Programma Werkconferentie  Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer

12 februari 2016, Royal HaskoningDHV

Laan 1914, nr 35,  3818 EX Amersfoort

09.00 – 09:30 uur

Inloop

09:30 – 09:35 uur

Welkom door Marijke van Haaren, voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer

09:35 – 09:40 uur

Proces van de dag door Job van den Berg, dagvoorzitter, Leading Professional Governance & Sustainability, RoyalHaskoningDHV

09:40 – 10:20 uur

Rondetafelgesprek ‘Successen en leerervaringen  Stichting Zero Emissie Busvervoer met kennisdeling en TCO in de OV-keten’, onder leiding van Job van den Berg met  de volgende sprekers:

  • Patrick van der Broek, Gedeputeerde Provincie Limburg
  • Petrouschka Werther, Manager Voertuigemissies en Brandstoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Will Bierens,  Director Procurement Transdev Nederland
  • Ruud Bouwman, Manager Nieuwe Technologie VDL
  • Frank Verhulst, Manager R&D en Programma manager Urban Mobility, Allego

10:20 – 10:40 uur

Wat brengt de toekomst?  De context voor de toekomstige kennisdeling en het TCO model daarbinnen.

10:40 – 11:10 uur

Het TCO model en de toekomstige governance daarvan

11:10 –  11:15 uur

Toelichting op de consultatie-sessies na de pauze, Job van den Berg

11.15  – 11:40 uur

Pauze

11:40 – 13:00 uur

Consultatie van deelnemers in twee discussieronden onder leiding van Job van den Berg (Kennisdeling/TCO en Bestuursovereenkomst)

13:00 – 13.20 uur

Verbinden van resultaten en conclusies, interactief met de deelnemers, door Job van den Berg

13:20 – 13:25 uur

Vervolgacties en afsluiting door Stefan Hulman

13:25 – 14:30 uur

Netwerken onder het genot van een lopende lunch

14:30 – 16:00 uur

Gelegenheid voor deelname aan een demo van het TCO-model