Eindrapportage Werkconferentie 'Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer'

Op 12 februari 2016 heeft de Werkconferentie  Kennisdeling Zero Emissie Busvervoer plaatsgevonden met deelnemers uit de gehele OV-keten. Dit rapport is daarvan een verslag.

 De conferentie had als doelstelling input te ontvangen van sector voor de toekomstige beheerstructuur van het TCO Model Bus van de Stichting Zero Emissie Busvervoer en draagvlak te verkrijgen voor de overdracht aan de beoogde organisatie CROW/KpVV.

Dit doel is geplaatst binnen de context van ervaringen van de ketenspelers binnen het ELENA-programma tot nu toe en binnen de context van de voorgenomen Bestuursovereenkomst met de voorgestelde investerings- en financieringsstrategie.

Tijdens de conferentie zijn ervaringen van deelnemers in het ELENA-project gedeeld, is informatie uitgewisseld over de Bestuursovereenkomst en de investeringsstrategie alsmede over het TCO model en de mogelijke beheerstructuur. Daarna heeft een discussie met alle deelnemers plaatsgevonden, in twee discussieronden, ten aanzien van kennisdeling en beheer van het TCO model en ten aanzien van de voorwaarden het bereiken van de doelen van het bestuursakkoord.

Tenslotte is het TCO-model voor geïnteresseerden uitgebreid gedemonstreerd en nader toegelicht.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Alle presentaties zijn te vinden op de website van de Stichting:

http://www.zero-emissiebusvervoer.nl/index.php/nieuwsoverzicht/68-werkconferentie-kennisdeling-zero-emissie-busvervoer-op-12-februari-jl-in-amersfoort.