Première videoverslag restultaten Stichting Zero Emissie Busvervoer

zeb-logo 

Met dit videoverslag van de Stichting Zero Emissie Busvervoer wordt in het kader van de eindoplevering van het ELENA-project laten zien wat er binnen het programma bereikt is en wat er door de Stichting overgedragen wordt.

Het ELENA (European Local ENergy Assistance) programma is een faciliteit van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie en subsidieert kosten die nodig zijn voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige duurzame energie investeringsprogramma's.