Green deal

In 2025 worden alle OV-bussen in Nederland elektrisch aangedreven. Bussen stoten dan geen luchtvervuilende of klimaatbelastende emissies meer uit. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 9 oktober 2012 een Green Deal ondertekend waarin betrokken partijen de handen ineenslaan om alle OV-bussen betaalbaar op zero emissie te brengen.  

Persfoto 04

Schultz: ‘‘In een dichtbevolkt land als het onze is het van belang dat ons land leefbaar en aantrekkelijk blijft. We moeten dus kiezen voor duurzame mobiliteit. Met deze GreenDeal pakt de markt haar eigen verantwoordelijkheid en houden we onze steden leefbaar.’’

De Green Deal heeft tot doel om in de periode van 2015-2025 in alle openbaar-busvervoerconcessies zero emissie als eis voor inzet van de bussen op te laten nemen. Minister Schultz sloot de Green Deal mede namens minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met de Stichting Zero Emissie Busvervoer en met decentrale overheden. Deze overheden krijgen hulp bij het vormgeven van openbaarbusvervoerconcessies en voeren pilots uit met verschillende soorten zero-emissiebussen (elektrisch, plug in hybride, brandstofcel). Het ministerie draagt aan deze Green Deal bij door mogelijke belemmeringen in de concessiewetgeving weg te nemen. Daarnaast komt in de Green Deal aan de orde:

 - Het benutten van kansen rond innovaties in schone voertuigen, voor het verder versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie op het gebied van elektrische voertuigtechnieken en materiaalgebruik; 

- Het evalueren van bestaande initiatieven op het gebied van elektrisch aangedreven busvervoer,

- Onderzoek naar total cost of ownerschip;

- Smart grids (netwerken die optimalisatie van vraag en aanbod van energie mogelijk maken).

 Persfoto 03

 

Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma (I&M) informeerden op 11 maart 2016 de Tweede Kamer over de voortgang op vier onderdelen binnen het Groene Groeibeleid: de Green Deals, het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei, Elektrisch Vervoer en de Biobased Economy.

 In de onderstaande documenten wordt de Stichting Zero Emissie Busvervoer uitgebreid genoemd:

§Kamerbrief

§Terugblik en voorruitblik op het beleid voor elektrisch vervoer, een analyse van het ‘Plan van aanpak: Elektrisch rijden in de versnelling’ (zie o.a. Blz. 27, 40, 54 voor berichtgeving over de Stichting Zero Emissie Busvervoer)

§Green deals in beeld

§Overzicht aanpassingen in wet-en regelgeving nav green deals

 

Voor meer informatie: http://www.greendeals.nl/