Wat is de Stichting Zero Emissie Busvervoer?

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer. De Stichting is hét platform voor iedereen die zich voor dit doel wil inzetten.

Wat is het doel van de Stichting Zero Emissie Busvervoer?

De Stichting heeft als doel dat in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie hebben, op een manier die voor alle betrokken partijen financieel aantrekkelijk is. Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. Dit zijn overheden, vervoerbedrijven, producenten van bussen en van energie-infrastructuur, de toeleveranciers van deze producenten, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenverenigingen. De Stichting bevordert en versterkt de samenwerking tussen deze partijen.